Onze ratings

Over onze beoordelingen

Iedere website beoordeling op Sexgids.nl bevat een gedetailleerde omschrijving en evaluatie van de beoordeelde website naast acht beoordelings punten die te zamen een gezamenlijke score op leveren.

Beoordelingen

Om een snelle beoordeling van een website te krijgen kijkt u naar de algemene score die varieert vanaf 0 – 100 punten.

Uit principe zullen wij een site website nooit 100 punten geven omdat aan iedere site wel wat verbeterd kan worden.

De eindscore

De eindscore is een gemiddelde van de 8 punten waar Sexgids.nl op beoordeeld en die hier onder beschreven worden. Toch kan een gemiddelde beoordeling door Sexgids.nl licht worden bijgesteld omdat een website er fantastisch uit kan zien maar de inhoud toch slecht en saai kan zijn. In de tekst beoordeling wordt hier altijd melding van gemaakt zodat u zeker bent met een objectieve beoordeling te maken te hebben.

Onze 8 beoordelings punten met een punten score.

1. Kwaliteit inhoud.

De inhoud van de website wordt door Sexgids.nl nauwkeurig beoordeeld op een groot aantal punten die tesamen de score voor de kwaliteit van de inhoud vormen.

Een aantal van de punten zijn:

-  kwaliteit van de afbeeldingen. Dus het formaat, scherpte, kleur enz. Voor beeld is een formaat van 1280 x 960 pixels toch wel een standaard zodat de afbeelding ook echt beeldvullend getoond kan worden.

-  kwaliteit van video content. Dus is HD ook echt HD, wat is het beeldformaat en de kwaliteit. Voor video is het formaat bij HD 1280 x 720 pixels (720p) of 1920 x 1080 pixels (1080p) en bij normale DVD kwaliteit wordt bekeken of de video mooi scherp is en voldoet aan de eisen t.a.v. het aangeboden video formaat.

-  kwaliteit van de omschrijvingen op de website. Komt de tekst overeen met de aangeboden inhoud.

2. Nieuwe inhoud

Iedere site Sexgids.nl beoordeling bekijkt de frequentie van wanneer er nieuwe inhoud aan de website wordt toegevoegd en hoe dat wordt gepresenteerd. Er zijn b.v. website die een RSS feed hebben of een nieuwsbrief waarin nieuwe inhoud wordt aangekondigd zodat u goed op de hoogte wordt gehouden.

De beoordeling van de frequentie van nieuwe inhoud heeft ook te maken met het type porno website. Per onderwerp gebied zal het aanbod sterk kunnen verschillen en in de beoordeling van de website zal Sexgids.nl daar rekening mee houden en bijsturen. In de tekst beoordeling wordt hier melding van gemaakt.

3. Origineel

Originele inhoud is natuurlijk het belangrijkste van een website. Dat betekend dat Sexgids.nl zal trachten te onderzoeken of de aangeboden inhoud ook uniek is of dat het ook op andere sites is terug te vinden. Is dat laatste het geval dan wordt bekeken welke website de bron website van de inhoud is. Toch is hier ook weer sprake van een mogelijke bijgestelde beoordeling omdat de inhoud deels niet origineel hoeft te zijn maar wel een duidelijke bijdrage levert aan het de kwaliteit van de websites.

4. Snelheid

Sexgids.nl test websites op snelheid en dan niet alleen de website zelf maar met name ook de download van de inhoud. Websites die Hoge Kwaliteit HD movies leveren zijn sterk afhankelijk van de techniek. Een website zal een minimale download snelheid moeten hebben van 500 kbyte/seconde maar is ook deels afhankelijk van uw eigen internet snelheid. Sexgids.nl zal een meting te verrichten op basis van een eigen internet snelheid van maximaal 10 MB wat overeenkomt met de gemiddelde snelheid van aansluitingen in Nederland en België.

5. Vormgeving

De vormgeving, het design van de website wordt door Sexgids.nl beoordeeld op een groot aantal punten zoals:

-  helderheid in het ontwerp

-  kleur gebruik

-  kwaliteit van de layout

-  goed gebruik fotografie en video

-  gebruiksvriendelijke uitstraling

-  stimulerende uitstraling

-  spannende uitstraling

-  past de vormgeving bij het onderwerp van de website

Over smaak valt niet te twisten maar bewezen is natuurlijk wel dat mooi vormgegeven website de beleving ervan versterken en als de vormgeving in goede verhouding is met de aangeboden inhoud hebben we te maken met een top website die wij u graag aanbevelen.

6. Navigatie

Sexgids.nl klikt heel veel op alles wat maar een link heeft in de te beoordelen website. Tijdens dat klikken kijkt Sexgids.nl naar waar de link heen gaat, of het oplevert wat te verwachten is en of het logisch en eenvoudig is. De kwaliteit van het navigeren in de website bepaalt straks of u ook echt alles uit de website kunt halen wat wordt aangeboden.

7. Mogelijkheden

Steeds meer websites bieden de mogelijkheid wanneer u een aanmelding doet bij een website u direct toegang heeft tot andere websites van dezelfde maker of zelfde inhoud. Ook zijn er websites die u de mogelijkheid geven om tegen een lage vergoeding of zelf gratis de website te testen.

Allemaal opties die interessant voor u zijn zodat u eenvoudig kennis kunt maken met de website of zelfs meerder websites op hetzelfde moment.

8. Prijs

Betaalde websites zijn er voldoende maar is de prijs het ook echt waard t.a.v regelmatig nieuwe inhoud of b.v. de koppeling en toegang van andere websites. Sexgids.nl onderzoekt het voor u en geeft een beoordeling in zowel een getal als in de tekst omschrijving van de website.

De tekst beoordeling

In de tekst beoordeling leest u de volgende onderwerpen.

1. Onze eerste indruk

Als Sexgids.nl een website beoordeeld is de eerste indruk, net zoals bij u, erg belangrijk. We “reizen” over de website als een eerste bezoeker en bekijken de algemene inhoud en zien hoe de site zich gedraagt na inloggen.

2. Onze beoordeling

nadat we goed hebben rond gekeken, hebben getest en nog een keer getest schrijven we hier een beoordeling over wat Sexgids.nl van de website vindt, wat voor gevoel wij erbij kregen of de inhoud aansluit bij wat er verwacht wordt en of het gewoon een goede of een wat minder goede website is. Uiteraard laten wij de beoordeling van de website ook heel graag aan uzelf over. Wij trachten u op weg te helpen in de enorme hoeveelheid van op het internet aanwezige websites met vele onderwerpen.

3. Conclusie

Kort samen gevat wat wij van de website vinden en nog even de sterke en minder sterke punten aanhalende wensen wij u veel plezier bij het bezoek van de website met een directe link ernaar toe.

4. Prijs

Hier geven wij u een overzicht van de actuele prijzen van de betreffende website. De Sexgids.nl tracht dit prijzen overzicht zo actueel mogelijk te houden en wordt hierbij geholpen door de inbreng van de webmasters van de betreffende website en door eigen onderzoek van inmiddels uitgevoerde beoordelingen.

op geen enkele wijze zijn wij verantwoordelijk voor niet actuele prijzen. U dient ten alle tijde de betreffende website te bezoeken om de laatste en juiste prijs informatie te bekijken.